ရုံးချုပ်

လိပ်စာ

အမှတ်(၁၄/၅၈၅)၊ (၄)လမ်း၊ ပေါင်းလောင်း(၁)၊ ရွာကောက်ရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနားမြို့။

ဆက်သွယ်ရန်

09 788 788 778

အီးမေးလ်ပို့ရန်

info@linncomputer.com

ဆိုင်ခွဲများ

အမှတ်(၁၁/၇) ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ပျဥ်းမနားမြို့။
အမှတ်(၁၁၇)၊ သပြေကုန်းရပ်ကွက်၊ နေပြည်တော်။
No.Pa-231, MyoMa Market, Pyinmana