၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း နောက်ဆုံးအနေနှင့် 25th ASIAN SUMMIT AND RELATED SUMMITS အခမ်းအနားတွင် Wireless Internet Access နှင့်ပတ်သက်၍ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် Media သမားများနှင့် User Complain ဖြေရှင်းပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်း အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်မှာ ထပ်မံကဗ္ဗည်းမော်ကွန်းတင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။


ဝန်ကြီးဌာနများတွင်လည်းE-Government စနစ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် Network Infrastructure အား လိုက်လံတပ်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

Categories: Activities